Har du lyst til å oppleve et nytt sted, bli kjent med en spennende historie, se Europas vakreste skjærgård, tilbringe noen fine timer med familien på øy ute i havgapet, grille og leke, kanskje en deilig dukkert?   - Ja, da skal du besøke Akerøyadagen på søndag 9. august. Båt frakter deg selvsagt trygt frem og tilbake til Akerøya fort.

Les også reportasjen vår om Akerøya fort -->

Program for Akerøyadagen 2015:

Programtekst hentet fra Akerøyas Venner:

MS «Ny –Vigra» ligger ved brygga bak Fredrikstad bibliotek, Fredrikstad og vil frakte publikum ut til Akerøy Fort. Avgang kl. 1000. Gode parkeringsmuligheter i området. MS «Sjøblomsten» går turer fra Brattestø fra kl. 1030. Det vil bli mulighet for parkering ved marinaanlegget i Brattestø, kr 50. Båttransport Kr. 50 for voksne, 100 for familier. Det oppfordres også til bruk av egen båt ut til «Klippen». Ankomst Festningsholmen kl. 11.15, hvor Johnny Arntzen mottar fortets eier, Ordfører Eivind N. Borge og publikum. Alle ledsages inn i fortet av «Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 1704». Inne på vollen åpner Ordfører Eivind N. Borge programmet. Dagens speaker, Nils Erik Saugestad, introduserer dagens hendelser. 

Barna settes i fokus under Akerøy dagen. Kong Neptun kommer og det kommer sommerverter fra Besøkssenter nasjonalpark Ytre Hvaler som skal drive aktiviteter. Det blir aktiviteter som krabbefiske, ringspill, skattejakt etc. Musikk på festningsvollen under dagen. Innvielse av nye tilrettelagte krakker og bord for besøkende på fortet ved Johnny Arntzen.

Ord for dagen ved historiker Trond Svandahl. Publikum oppfordres til å vandre omkring. Aktører fra venneforeningen og andre vil være tilgjengelige for orienteringer / kommentarer. Prosjektleder orienterer om gjennomføringen av reparasjon og vedlikeholdsarbeidet samt den videre ivaretagelse av fortet og vegetasjonsskjøtsel. Det oppfordrer til å tegne medlemskap i Akerøy Forts venner. Under dagen selges de tradisjonelle lodd til inntekt for dagen. Grillene vil være varme. Publikum bringer egen grillmat etc. Godkjente fundamenter for engangsgrill vil tilrettelegges. Fremfor alt: Dagen vil være for å vise dette enestående historiske byggverk som Akerøy Fort representerer. Mot kl. 1500 rundes det hele av og publikum går om bord i båtene for hjemtransport.