En brygge har mange funksjoner. Det skal være lett å legge til den med båt, og da helst på langs med bryggen. Kanskje skal den også kunne brukes til å sole seg på. Sist men ikke minst er bryggen en plass for lek og bading, og kanskje et uterom for piknikker eller sene middager. Ofte skinner solen lenger på bryggen enn oppe på hytta. 

Alle foto:© Eirik Dahl / Visit Hvaler

Bryggens plassering

Brygger-dcsss-fvi9sit-visit-hvaler-56).jpg

Dersom du planlegger å bygge brygge er det viktig å studere de forutsetningene som naturen gir for en bra beliggenhet. En bra bryggeplass må ha tilstrekkelig vanndybde, bra bunnforhold og helst ligge i le.  

Husk at vannet og isen tar for seg en brygge på tre forskjellige måter; med en skyvende og løftende kraft, en eroderende og en nedbrytende effekt. Dette merkes best på en fast bryggekonstruksjon på et utsatt sted. Ved høyvann og mot åpent hav kan slagsjøen og isen dytte i stykker selv en god konstruksjon. Har konstruksjonen først startet med å bevege seg, tar det ikke lang tid for sjøen å løse opp festet. En flytebrygge kan i en storm bli ødelagt eller slite seg fra fortøyningene.

Flat bryggeløsning, festet på stolper og store steiner. Bildet er fra Fuglevik i Rygge og her står bryggen utsatt til uten le og beskyttelse mot sørvesten fra ytre Oslofjord. Det er derfor her ved sterk sjø fin løsning ved at bryggen ligger lavt over faste steiner samt at den er befestet med solide stolper. Treverket må ta i mot mye overskyll av sjø og derfor vedlikeholdes eller repareres oftere enn om for eksempel en molo eller betongbrygge var valgt som bryggeløsning her.

Den eroderende kraften oppstår ved kraftig sjø, relativt grunt vann og bunn med løs sand. I den opprørte sjøen holder partiklene seg flytende i vannet og sliper vekk alle trekonstruksjoner i vannet. Høyvann blir gjerne forsterket med vedvarende vind mot land. Dette gir vannet ekstra kraft med risiko for å spyle vekk tre-dekket på bryggen, eller i verste fall hele bryggen. Vannet kan da også nå konstruksjoner som normalt ligger over vannflaten.