HERFØL

Hvalers sørligste bebodde øy

Herføl er den sørligste bebodde øya i Hvaler kommune i Østfold, og ligger like ved grensa til Sverige.

Øya er 1,96 km² og har 19 fastboende på øya.

Herføl hadde tidligere tollstasjon og los, og var et viktig fiskerisentrum.

I dag er Herføl et sommer- og turistsenter. Ved Herføl marina finnes pub, spisested og kiosk/butikk.

Rutebåt anløper stedet og det er gjestehavn med mulighet for å kjøpe bensin.

Fra marinaen går den smale «Henry A. Larsens vei» sørover til Andholmen. Veistrekket er oppkalt etter øyas store sønn, norsk-kanadieren Henry A. Larsen.

Det er forbudt å kjøre motorvogn på Herføl.

Langrøsset og Herfølsåta er gravrøyser fra bronsealderen.

(Kilde: Wikipedia)

Les mer om Herføl>