La oss gjøre havet rent sammen

Les også vår internasjonale artikkel om plastsøppel på verdens hav og plastsøppelhytta på Storesand -> Ocean Hope

Minst 15 tonn plast havner hvert minutt ut i havet på verdensbasis, og det er antatt at dette tallet bare vil stige i årene fremover. Strendene på Hvaler og ellers i Oslofjordregionen er svært sårbare og utsatte for forsøpling.

De økologiske konsekvensene av søppel i havene er alvorlige. Dyr og fugler som ferdes langs strendene går seg fast og dør i taurester/garnrester. De kan også dø fordi de har spist plastbiter som flyter i sjøen. Fordi plasten blir værende i magen hos fuglene, kan plastinntaket bety at magen fylles opp slik at fuglene ikke får spise fordi de ikke har plass for mat i magen.
— MARLISCO (Marine Litter in Europe Seas: Social Awareness and CO-Responsibility)

Selv om entusiastiske miljøvernorganisasjoner, ulike foreninger og ildsjeler har gjort en formiddabel innsats, spesielt de siste to årene, så er dessverre forsøpligen av skjærgården så omfattende at det er stort behov for at alle som ferdes langs kysten kan bidra til å ta en ryddesjau på strendene. Alle monner drar, og gjør du litt er det bedre enn ingenting.

Nytt håp med "Fishing for Litter"

 

For to dager siden, fredag 11. august åpnet det første «Fishing for litter»-mottaket på Østlandet (Utgårdskilen på Hvaler). Det gjør at fiskere på Utgårdskilen kan levere inn avfall som de får opp fra sjøen.

 

Bildet ovenfor: Nå kan fiskerne på fem forskjellige steder i landet levere inn avfall som de får opp fra sjøen.

Ordningen som går under navnet «Fishing for litter» er etablert fire andre steder i Norge allerede. Samtlige vest eller nord i Norge. Det skal etableres ytterligere fire mottak i tillegg til Utgårdskilen - samtlige nord eller vest i Norge.

 
Video ovenfor fra Blakstad på Tinget, inneholder politiske uttalelser fra politikere og en statsråd. Det er derfor viktig for oss å presiserer at Visit Hvaler er partipolitisk uavhengig. Vi har allikevel valgt å ta med filmen i artikkel da vi ikke selv kunne være tilstede i Utgårdskilen med å dekke den gode nyheten om opprettelsen av "Fishing for litter" på Hvaler.
Vi håper for fremtiden at det er kun havets delikatesser fiskerne trekker opp fra både Hvalers farvann og andre steder på kloden.

Vi håper for fremtiden at det er kun havets delikatesser fiskerne trekker opp fra både Hvalers farvann og andre steder på kloden.