Kulturminneplanen for Hvaler


Kulturminnearbeid av Hvaler kulturvernforening

Gjennom en egen avtale er Hvaler kulturvernforening engasjert i Hvaler kommunes arbeid med den første plan for kulturminner og kulturmiljøer. 

  • Arbeidet med å bevare Gamle Brekke skole  
  • Arbeidet med kulturleden – merking og informasjonsarbeid
  • Arbeidet med Middelalderprosjektet med fokus på Hvalertuftene og Hvaler kirke.

 Via foreningens nettside gir vi informasjon om kulturminner og kulturmiljøer. Foreningen bygger nettverk med andre organisasjoner for å bidra til økt fokus på våre kulturminner.

Kilde: Hvaler Kulturvernforening