På naturskjønne Jeløya utenfor Moss har hytteeiere som bygger nye hytter tatt i bruk renseanlegg for gråvann kombinert med tett oppsamlingstank for WC. Renseanleggene bidrar til svært gode renseresultater som sikrer miljøet i området. Løsningen ble utviklet under forskningsprogrammet "Naturbasert avløpsteknologi" ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og består av slamavskiller, pumpekum, biofilterkum og eventuelt et UV-anlegg for desinfisering av utslippet.

«Som et yndet badeområde, er det særs viktig å ha gode renseløsninger som ivaretar høy badevannskvalitet».
— Jan Petter Kongsberg, daglig leder i Agro & Miljø

Østfold Ferie- og Hyttemagasin  har besøkt hytteeier Jens Christian Knudsen som før sommeren kan ta i bruk sin nye flotte hytte ved Kuskjærbukta nord på Jeløya. Her har han med flere av sine hyttenaboer gått sammen om å få til en god felles renseløsning basert på gråvannsanlegg med høy renseeffekt. Felles for dem alle i området er at de er særs opptatt av å ta vare på miljøet og den fine kystlinjen vi har på denne delen av øya.

Hytteeier Jens Christian Knudsen sammen med leverandør av renseanlegget Jan-Petter Kongsberg (til venstre) i Agro & Miljø as.

Som et yndet badeområde, er det særs viktig å ha gode renseløsninger som ivaretar høy badevannskvalitet. Flere har benyttet sine feriesteder i generasjoner, så også hos Knudsen som erstatter den gamle hytta med en ny perle av en hytte. Med valg av gode lokale fagfolk i alle ledd, har resultat blitt meget godt stedstilpasset, noe vi med selvsyn kan oppleve når vi får innføring i renseanlegget som ligger godt skjult under beskjedne betonglokk. 

 

Hyttene på Jeløy står på unike og eldgamle bergarter. Grunnet fjellets sprekksystemer og høyt nivå av grunnvann gjør at man må ha den hydrogeologiske kompetansen til å forstå hvordan arbeidet i grunnfjellet skal utføres.

 

Fordelen med gråvannsrenseanlegg med biofilter er at løsningen muliggjør lokal rensing i områder der det er vanskelige grunnforhold og/eller sårbare resipientforhold. Anleggene har god til meget god smittebeskyttelse, avhengig av utforming av anleggene.

Jan-Petter Kongsberg i Agro & Miljø forteller at selskapet har levert flere slike anlegg i området. Flere hytteeiere i dag enn tidligere, setter større krav til gode og funksjonelle renseanlegg.

Ved å benytte filtermateriale med høy fosforbindingsevne, har biofilteranleggene gode renseresultater, ikke bare for organisk materiale, men også for fosfor. Ingen kjemikalier tilsettes i prosessen. Anleggene er driftssikre, robuste og har lavt energiforbruk.

Prinsippskisse

Prinsippskisse

HACO gråvannsanlegg tilfredsstiller kommunens krav og er satt sammen i henhold til offentlige retningslinjer, blant annet VA-Miljøblad. Fornuftige utforminger og gode tekniske sammensetninger gir fleksibel dimensjonering- og plasseringsmuligheter med høy renseeffekt og driftssikkerhet. Moss kommune setter gjennom lokal forskrift krav til høy renseeffekt for området, da det også er mange drikkevannsbrønner man må ivareta.

 

Store deler av Jeløya er en del av Oslofeltet med bergarter som er 300 – 600 millioner år gamle. Bergartene er fra den tiden hvor enkelt liv startet på jorda.