Les også artikkelen om plastsøppelhytta Ocean Hope på Storesand - visithvaler.com ->

De økologiske konsekvensene av søppel i havene er alvorlige. Dyr og fugler som ferdes langs strendene går seg fast og dør i taurester/garnrester. De kan også dø fordi de har spist plastbiter som flyter i sjøen. Fordi plasten blir værende i magen hos fuglene, kan plastinntaket bety at magen fylles opp slik at fuglene ikke får spise fordi de ikke har plass for mat i magen.
— — MARLISCO (MARine LItter in Europe Seas: Social AwarenesS and CO-Responsibility)
 
 

Hold Norge Rent melder:

Vi rydder Norge!

I 2016 finner Strandryddedagen sted lørdag 7. mai, og Hold Norge Rent oppfordrer familier, vennegjenger, nabolag, bedrifter, lag, foreninger og organisasjoner til å delta i denne landsomfattende miljødugnaden. Vi rydder Norge!

Rydd en strand

Det er enkelt å delta på strandrydding. Det som trengs er noen å rydde sammen med, hansker og avfallssekker, samt en plan for håndtering av avfallet. Alle som ønsker å delta, kan melde på ryddeaksjonen her: Rydd en strand

NB! Hvis lørdag 7. mai ikke passer, står man selvsagt fritt til å velge en annen dag. Dessuten er ryddesesongen lang, og vi håper mange har muligheten til å arrangere flere ryddeaksjoner i løpet av denne våren, sommeren og høsten.

www.holdnorgerent.no/ryddenstrand