Les artikkel om plastsøppel på verdens hav og plastsøppelhytta på Storesand -> Ocean Hope

Minst 15 tonn plast havner hvert minutt ut i havet på verdensbasis, og det er antatt at dette tallet bare vil stige i årene fremover. Strendene på Hvaler og ellers i Oslofjordregionen er svært sårbare og utsatte for forsøpling. Selv om entusiastiske miljøvernorganisasjoner, ulike foreninger og ildsjeler har gjort en formiddabel innsats, spesielt de siste to årene, så er dessverre forsøpligen av skjærgården så omfattende at det er stort behov for at alle som ferdes langs kysten kan bidra til å ta en ryddesjau på strendene. Alle monner drar, og gjør du litt er det bedre enn ingenting.

 

Velkommen til strandrydding i Ytre Hvaler nasjonalpark!

 

Delta i innsamling av marint søppel i ytre Hvaler! Årlig havner 6-10 tonn på land i Hvaler kommune; det meste i kyststripen ut mot Oslofjorden.

Nytt kart med oversikt over problemområder i strandsonen

Skjærgårdstjenesten på Hvaler står bak det nye ryddekartet for marint søppel. Kartet viser påslagssoner og påslagsområder for marint søppel i Ytre Hvaler nasjonalpark, basert på mange års erfaring med innsamling i ytre Hvaler.

hvaler-strandrydding-83306.jpg

Kartet viser påslag av marint søppel, og kan benyttes i valg av område for ryddingen.

Bruk kartet og ta kontakt med Skjærgårdstjenesten for utlevering av sekker og veiledning om ryddingen. 

 

V

SKJÆRGÅRDSTJENESTEN FOR HVALER, SARPSBORG, HALDEN:

eibo@hvaler.kommune.no   

Tlf. 94885952 / 48073476

 


De økologiske konsekvensene av søppel i havene er alvorlige. Dyr og fugler som ferdes langs strendene går seg fast og dør i taurester/garnrester. De kan også dø fordi de har spist plastbiter som flyter i sjøen. Fordi plasten blir værende i magen hos fuglene, kan plastinntaket bety at magen fylles opp slik at fuglene ikke får spise fordi de ikke har plass for mat i magen.
— MARLISCO (Marine Litter in Europe Seas: Social Awareness and CO-Responsibility)

Hold Norge Rent melder:

Vi rydder Norge!

I 2016 finner Strandryddedagen sted lørdag 6. mai, og Hold Norge Rent oppfordrer familier, vennegjenger, nabolag, bedrifter, lag, foreninger og organisasjoner til å delta i denne landsomfattende miljødugnaden. Vi rydder Norge!

Rydd en strand

Det er enkelt å delta på strandrydding. Det som trengs er noen å rydde sammen med, hansker og avfallssekker, samt en plan for håndtering av avfallet. Alle som ønsker å delta, kan melde på ryddeaksjonen her: Rydd en strand

NB! Hvis lørdag 6. mai ikke passer, står man selvsagt fritt til å velge en annen dag. Dessuten er ryddesesongen lang, og vi håper mange har muligheten til å arrangere flere ryddeaksjoner i løpet av denne våren, sommeren og høsten.

www.holdnorgerent.no/ryddenstrand

Kilder: Skjærgårdstjenesten, Oslofjordens Friluftsråd, Hold Norge Rent, Miljødirektoratet, og MARLISCO