Trojaborgen på Tisler


"Trojaborgen", som denne labyrintformede steinsetningen gjeme kalles, er utvilsomt meget gammel. Hvor gammel vet vi ikke sikkert, men arkeologer mener at den kan være opp mot 3000 år gammel. Den ligger på SlottsfJellet på Tisler, og det er interessant å merke seg at flere av de labyrintene som er funnet andre steder i landet også ligger på steder med et tilsvarende navn. Labyrinten er fredet som fornminne. 
Labyrintens opprinnelige bruk og historie er for lengst tapt i historiens mørke. Man kjenner imidlertid til at i det gammelromerske spillet "Ludus troiae", en lek som for øvrig foregikk til hest, ble slike labyrinter ble brukt. Hvorfor noen skulle ville dra med seg hester ut hit til Tisler for å leke en lek, er litt mystisk. Det er mulig at denne leken kan ha hatt en betydningsfull plass i en eller annen religiøs kultus, og at åstedet som ble valgt var nettopp her på Tisler. 
Dette kulturminnet representerer noe helt annerledes, og mystikken omkring opprinnelsen og bruken av slike anlegg er egnet til å gi næring til fantasien. Det at vi ikke vet noe sikkert om slike anlegg oppleves av mange som spennende.