Vikerkilen

Området Landfasten, Skipstadkilen og Vikerkilen viser landhevning og  avsnøring av kiler tydelig, med dannelse av  kystnære tjern.