Herføls store sønn, Henry A. Larsen ble født Andholmen på Herføl.  Henry A. Larsen var den første til å seile Nordvestpassasjen fra vest til øst, og den første til å klare det uten overvintring underveis. Han er berømt i Canada for sine bragder, samtidig som han er relativt ukjent i fødelandet Norge. Andholmen ligger på Herføls østside og er et hyggelig og idyllisk sted med en klynge av eldre staselige hus og sjøbuer. Her ligger også den gamle tollstasjonen som ble nedlagt i 1976.