AREBEKKEN BYGDETUN

Arebekken bygdetun er opprinnelig en husmannsplass fra 1723 under Prestegården. Til bygdetunet hører, foruten våningshus, låve og stabbur, en gammel bekkekvern med liggende vasshjul (fjørkall) og ei restaurert smie. Eier er Aremark Historielag og besøk kan avtales med historielagets leder, Harald Nilsen tlf. 99286549 Kilde: Aremark Kommune