Bossum i Onsøy

Jordbruksristninger. Under låvebrua på Bossum gård og i området rundt erdet i alt 84 figurer, hvor 54 er skip. : Kjør Mossevn. Til SkåraSkåra: ta t.v. inn Husebyvn (rv.116). Kjør 5,7 km. Ta t.h. inn Ekvn. Kjør 100 m. Sving inn på Bossumveien.