Arestad Gamle Prestegård

Vakkert beliggende ved Aremarksjøen, rett nord for Aremark kirke. Arestad gamle prestegård er en av bygdas eldste bygninger fra tidlig på 1700-tallet. Arestad var på sin tid bygdas største gård med 860 mål dyrket jord og 2470 mål skog. Under gården lå 8 husmannsplasser. En av fylkets best bevarte barokk- / renessansehager. Bygning og hageanlegg eies og forvaltes i dag av Aremark Historielag. Bygningen leies ut til selskaper. Om sommeren kan det avtales guiding for grupper, og henvendelser gjøres til Historielaget og Inger Lise Gløboden tlf. 69 19 90 92 / 952 41 199 inger.lise.globoden@gmail.com