Drengestua

Drengestua som har hørt til prestegården på Hvaler, er fra 1799, og er sannsynligvis Hvalers eldste trebygning.