Bastion 5

GAMLEBYEN I FREDRIKSTAD

Kunst- og håndverkssenteret på Fredrikstad festning. Flere kunstnere arbeider her. Kom å besøk de 

åpne verkstedene og opplev keramikere, malere og glasskunstnere i arbeid. Det hersker en spesiell ro 

og atmosfære i de gamle, ærverdige lokalene, omringet av grønne voller, gamle murer.  Med mange 

aktiviteter er senteret et naturlig samlingspunkt.