Bastangen

Følg rv. 108 til Vesterøy. Ta av mot Utgårdskilen og kjør mot fiskemottaket. God P-plass

+ kart over området. Skilting mot Sandholmen. Følg rød og blå løype. Tidvis ulendt terreng. Skilt mot
Varden. Flott utsikt mot Akerøy og Søster. Fine plasser for stangfiske. Gå langs kystlinjen tilbake til Utgårdskilen. 3,5 km.

Se kart nedenfor: